Ne concentram astfel activitatea in organizarea dezbaterilor  eveniment atat in domeniul financiar-bancar, cat si in domenii de reala importanta pentru economie, cum ar fi IT&C, securitate, asigurari, industrie, servicii si distributie. Lucram cu profesionalism, ne inconjuram de colaboratori cu experienta, iar sarea si piperul evenimentelor noastre  il constituie calitatea dezbaterilor, actualitatea subiectelor si consistenta audientei.

Succesul nostru se bazează pe producerea de evenimente de înaltă calitate, concepute pentru a oferi informații cheie, pentru a ajuta partenerii în adoptarea de bune practici în toate disciplinele de afaceri, pentru a aduce împreună furnizori și factori de decizie dintr-o gamă largă de servicii și industrii.Copyright © 2016 Oxygen Servicii.
Toate drepturile rezervate.

Ne concentram astfel activitatea in organizarea dezbaterilor  eveniment atat in domeniul financiar-bancar, cat si in domenii de reala importanta pentru economie, cum ar fi IT&C, securitate, asigurari, industrie, servicii si distributie. Lucram cu profesionalism, ne inconjuram de colaboratori cu experienta, iar sarea si piperul evenimentelor noastre  il constituie calitatea dezbaterilor, actualitatea subiectelor si consistenta audientei.

Succesul nostru se bazează pe producerea de evenimente de înaltă calitate, concepute pentru a oferi informații cheie, pentru a ajuta partenerii în adoptarea de bune practici în toate disciplinele de afaceri, pentru a aduce împreună furnizori și factori de decizie dintr-o gamă largă de servicii și industrii.

Ca în fiecare an, în luna octombrie, în seria "Banca Viitorului", organizăm conferința: Viitorul & Siguranța plăților electronice și prin parteneriatul cu Cert.ro. aliniem evenimentul în calendarul ECSM, în Luna Europeană a Securității Cibernetice. Evenimentul este organizat cu sprijinul Asociației Române a Băncilor, A.P.E.R.O, Transfond, Banca Transilvania, Allevo și Mellon România.

Evoluția rapidă a tehnologiei schimbă în mod structural industria serviciilor financiar bancare. Investițiile în inovația digitală și finanțarea proiectelor de tehnologia informației sunt exemple care arată că industria bancară sprijină inovația tehnică în serviciile financiare. Însă adoptarea noilor tehnologii implică cerințe complexe de securitate și administrare a riscurilor, în paralel cu eforturile de implementare a noilor reglementări europene. Este evident că, datorită digitalizării, sistemul bancar va arata total diferit faţă de cel existent. Această conferinţă va examina impactul tehnologiei digitale asupra industriei bancare şi va analiza oportunităţile şi provocările pe care aceasta le va aduce. Conferința se bazează pe 3 piloni principali: Noile reglementări, impactul noilor tehnologii asupra sectorului financiar bancar și securitatea tranzacțiilor.

Implementarea PSD 2 în sistemul bancar presupune mai mult decât o analiză mecanică a cerințelor impuse de noua reglementare privind serviciile de plată.

Asigurarea accesului terților la informațiile de plată ale clienților trebuie să se facă nu doar cu respectarea cerințelor impuse de standardele tehnice emise de Autoritatea Bancară Europeană, ci și cu respectarea regulilor de protecție a datelor cu caracter personal. Interdependența dintre noul regulament privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) și reglementările privind serviciile de plată devine cheie în procesul de implementare al PSD 2 în contextul magnitudinii sancțiunilor impuse de GDPR.

 

Like every year, this year in October, under the series called "Bank of the future", we or- ganize the conference called: Future & Security of Electronic Payments. Via our part- nership with Cert.ro., we post this event in the ECSM calendar, i.e. in the European Cyber Security Month calendar. The event is organized with the support of the Romanian Associ- ation of Banks, A.P.E.RO, Transfond, Banca Transilvania, Allevo and Mellon Romania.

The fast technology development changes structurally the financial and banking services industry. Investments in digital innovation and IT project funding are examples which show the fact that the banking industry supports technical innovation in financial services. But adopting new technologies involves complex security requirements and risk management, in parallel with the efforts of implementing the new European regulations. It is obvious that, due to digitalization, the banking sector will look totally different compared to the current one. This conference will examine the impact of digital technology upon the banking in- dustry and will analyse the opportunities and challenges it generates. The conference re- lies on 3 main pillars: the new regulations, the impact of new technologies on the financial and banking sector and transaction security.

The implementation of PSD 2 in the banking system supposes more than a mechanical analysis of the requirements imposed by the new regulation on payment services. Provid- ing access to third parties to customers' payment information must be conducted not only by observing the requirements imposed by the technical standards issued by the Eu- ropean Banking Authority, but also by complying with the rules on personal data protection. The interdependence between the new regulation on personal data protection (GDPR) and the regulations on payment services becomes the key in the process of implementing PSD 2 in the context of the magnitude of sanctions imposed by GDPR. That is why, in or- der to overcome them, there is a need for a thorough pondering over the legal risks at- tached to the technical solution used and the banking product contemplated, since in the current legal context, there is no universal panacea legal solution; but, we could not say that there is a total impossibility of digitalization, rather providing for the security of banking services must take into account new types of vulnerabilities, threats and risks.

Rodica Tuchilă, RAB advisor, says that: "Electronic payment systems play a more and more major role in any modern economy, most economic activities using such systems. The soundness and efficiency of an economy are thus influenced by the attributes of an electronic payment system, as regards the security level, acceptance and cost."