Economia în Era Covid19: Perspective economice & Digitalizare

AGENDA

Agențiile de rating au reacționat la deteriorarea mediului de afaceri mondial sub impactul pandemiei, prin punerea sub observație a calificativelor de risc suveran și eventualrevizuirea acestora. Pentru România, două din trei agenții – Moody’s și Fitch – au schimbat perspectiva de la stabilă la negativă. S&P Global Ratings deteriorase încă din decembrie 2019 ratingul României de la BBB- stabil, la negativ, astfel că se poate vorbi acumde o aliniere a pozițiilor marilor agenții. În centrul deteriorării calificativului de risc suveran se află politicile macroeconomice prociclice și dezechilibrele bugetar și extern.

Avem doi invitati speciali: dr. Oliver Everling, CEO – ul Rating Evidence GMBH și Andrei Voinescu, Advisory Manager, BDO.

Dr. Oliver Everling has been self-employed since 1998 and is Managing Director of RATING EVIDENCE GmbH (www.ratingevidence.com). As visiting professor of Capital University of Economics and Business in Beijing, former chairman of the supervisory board of a rating agency, advisory board member, advisor, member of rating committees, chairman of ISO-TC Rating Services, author or publisher of books and a magazine, Independent Non-Executive Director under EU Regulation on Credit Rating Agencies, he has been or is involved in ratings from a variety of perspectives. Previously, he was for 6 years department director at Dresdner Bank and, until 1993, managing director of the Project Company Rating mbH after a doctorate at the banking and stock exchange seminar of the University of Cologne, www.everling.de.

„Deoarece ratingurile de credit furnizează în esență informații „absolute” și „relative”, agențiile de rating de credit se confruntă cu o dublă provocare: oferta de bani sporită atenuează rănile economice ale Coronavirusului, dar incertitudinile legate de restructurarea economică declanșată rămân. Aceste incertitudini se adaugă celor care afectează deja fragilitatea economiei românești, deoarece agențiile de rating de credit iau în considerare riscurile suverane și riscurile de țară cu toate dimensiunile.

„Incidența pandemiei COVID-19 reprezintă un șoc simetric pentru economia mondială, care deschide drumul spre un nou ciclu economic. Cu o amploare fără precedent în sfera procesului de globalizare, această provocare constituie o oportunitate pentru țările cu deficite comerciale, cum este și cazul României. Totodată, evenimentele recente au evidențiat și importanța dezvoltării infrastructurii critice, proces dependent în primul rând de calitatea actului investițional. Pentru România acum este momentul cel mai bun pentru accelerarea digitalizării, orientarea spre consumul de bunuri și servicii interne și lansarea de proiecte investiționale de anvergură, aspecte fundamentale pentru concretizarea oportunităților acestui deceniu, inclusiv aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE),”este de părere Andrei Rădulescu, director Analiză macroeconomică la Banca Transilvania.

Moderatori: Adrian Locusteanu, Vice President Business Development & Commercial Strategy Gemini Solutions, Rodica Tuchilă, director executiv ARB si jurnalistul Constantin Rudnitchi, director executiv CLCC.

Panel 1

• Inovarea modelului economic și social al Romaniei prin consens The Innovation of the democratic, economic&social model of Romania by consensus

• Relansarea sectorului IMM din România prin scheme de garanții de stat Relaunching the IMM sector through state guarantee

• Insurance without insurers: Innovative products based on digital technologies Asigurări fără asiguratori: Produse inovative bazate pe tehnologii digitale

• România digitală Digital Romania

• Oamenii și tehnologia People &Technologies

• Pericolele automatizării excesive a procesului de creditare: Tentative de fraudă The dangers of over-automating the lending process: Attempted fraud

• Riscul Cibernetic Cyber Risk

• Anticipații CFA de evoluții macroeconomice după pandemie CFA macroeconomic outlook of post pandemic evolutions

Speakeri: Florin Luca, CEO GAC Innovation East Europe, prof.Cristian Păun, prodecan Relații internaționale ASE & președinte Consiliu de Administrație FNGCIMM, Călin Rangu, președinte Consiliul Director ISF, Florin Dănescu, președinte executiv ARB, Cosmin Baiu, analist financiar, Adrian Codîrlașu, președinte CFA Society Romania

Panel 2 (se va desfășura în engleză/ will be held in english)

• Macrotendințe și influențe în digitalizare Macrotrends& influences in the digitalization

• Sovereign rating of Romania

• Impactul Covid19 asupra ratingului companiilor Covid19 inpact on company ratings

• Economia în Era Covid19 – scenariu pe termen mediu Economy in the age of Covid19 – medium term scenarios

• Răspunsul Guvernului și al băncilor la criză Government and banks’ response to the crisis

• A devenit România atractivă pentru investitori? Did Romania became more attractive for foreign investments?Speakeri: Andrei Voinescu, Advisory Manager, BDO Jersey, dr. Oliver Everling, CEO Rating Evidence GMBH, Andrei Rădulescu, director departament analiză macroeconomică Banca Transilvania, Cristian Popa, membru CA al BNR, Valentin Lazea, economist șef BNR, Ionuț Dumitru, economist șef Raiffeisen Bank, prof. Monica Dudian, ASE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *